top of page

ฉันชื่อ ดาริกา โพธิ์พันธ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย จบการศึกษาเอกศิลปะไทย สาขาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2544 ร่วมแสดงผลงาน วิชาศิลปะไทยกับสาขาประยุกต์ศิลป์

หลังจากจบการศึกษา เริ่มใช้ความสามารถทางศิลปะ ในการออกแบบการ์ดอวยพร ส่งออกต่างประเทศ กับ บริษัท พริตตี้ กรีทติ้งส์ เป็นเวลา 4 ปี จากนั้นได้รับโอกาส การออกแบบ กระเป๋า สินค้าประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลต่างๆ วางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย ร่วมกับบริษัท ดีแฮ็พเพนนิ่ง เป็นเวลา 5 ปี

ปี พ.ศ. 2557 ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศสวิสกับครอบครัว และเริ่มทำงานออกแบบ โปรชัวร์และภาพประกอบบนหน้าเวบไซร์ ให้กับบริษัท E4Tech Software SA ระหว่างที่กำลังปรับตัวศึกษาในหลายๆด้านของประเทศสวิสนั้น มีช่วงเวลาให้ย้อนนึกถึงสิ่งต่างๆในประเทศไทย และศิลปะที่ชื่นชอบ จึงได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานความเป็นมาของฉันเข้ากับสีสันที่แปลกใหม่ในความรู้สึกของทุก 4 ฤดู เข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยควบคู่กันไป

ปี พ.ศ. 2562 มีแนวคิดที่ต้องการลดปริมาณขยะพลาสติกและเคมี จึงหันแสวงหาสีที่สามารถหาได้ในธรรมชาติ ตามฤดูกาล ได้ค้นพบว่ามีหลายช่วงที่ต้นไม้ต้องผลัดปลี่ยนดอกมาเป็นใบ และเปลี่ยนสีไปในแต่ละช่วงฤดูนั้น จะตกและร่วงหล่นมากมายตามพื้น จึงนำมาทดสอบและสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ECO Friendly Art

bottom of page